ಯಾವ ರೋಡು? ಯಾವ ಕ್ರಾಸು? ಬೆ0ಗಳೂರೂ ಫೊಟೊಬ್ಳೊಗ್. Bangalore Photoblog

January 3, 2017

Balepet Main Road#AamArtistGallery
ಹೈ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಾಸಾದೆ , ಪ್ರೇಮದಲ್ಲಿ ಫೈಲ್ ಆದೆ And then, ಆಟೋರಿಕ್ಷಾ ಹಿಂದೆ ಹೀಗೆ ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಬರೆದೆ

No comments:

Like Bangalore Autodrivers I can only take you to places I like to go.

Photographs: By date

Followers