ಯಾವ ರೋಡು? ಯಾವ ಕ್ರಾಸು? ಬೆ0ಗಳೂರೂ ಫೊಟೊಬ್ಳೊಗ್. Bangalore Photoblog

November 26, 2008

Bull Temple Road ಕಡಲೇಕಾಯಿ ಪರಿಷೆ


More than just groundnuts

4 comments:

abhijit said...

i liked all the images in this post:-)

ಸಿಮೆಂಟು ಮರಳಿನ ಮಧ್ಯೆ said...

super..!!

Lakshmi said...

missed this festival due to my travelling..sometimes there is so much in yr own city :)

jyothy karat said...

ha ha ha... u do have a great sense of humour!!!

Like Bangalore Autodrivers I can only take you to places I like to go.

Photographs: By date

Followers