ಯಾವ ರೋಡು? ಯಾವ ಕ್ರಾಸು? ಬೆ0ಗಳೂರೂ ಫೊಟೊಬ್ಳೊಗ್. Bangalore Photoblog

June 17, 2009

Tank Bund Road


Bus Art.


See the full Bus Art Series here

8 comments:

ಸಿಮೆಂಟು ಮರಳಿನ ಮಧ್ಯೆ said...

ಗೋಪಾಲ್....

ಒಂದು ಸುಂದರ ಗಾದೆ ನೆನಪಾಗುತ್ತಿದೆ....
"ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲದವನಿಗೆ ಸಂತೆಯಲ್ಲೂ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತದೆ"

ಆ ಬಸ್ಸಿನ ಬರವಣಿಗೆ...
ಈ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸುಖದ ನಿದ್ದೆ....
ಎಲ್ಲಿಯ ಹೋಲಿಕೆ...?

ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೊಗಳು ಸಕತ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ...

ಅಭಿನಂದನೆಗಳು...

pRiyA said...

hahaha...the irony is perfect.

Praveen said...

hahhaa..thr's no other luxury like sleeping blissfully in the open air..

wandering soul said...

LOL! that's a good one!
Luxury indeed. :)

Elephant Minor said...

good one there :)

Shruthi said...

how DO you do it? This has joined my list of faves on your blog :)

Final_Transit said...

hehehe. Nice one! MSG :)

Flaneurbanite said...

haha! love the tongue-in-cheek-ness of this.

Like Bangalore Autodrivers I can only take you to places I like to go.

Photographs: By date

Followers